Szanowni Klienci

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze oraz naszych pracowników prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

§ 1

Salon ProEndermologie Instytut Urody   posiadający stronę internetową www.proendermologie.pl , którego właścicielem jest Anna Marciniak, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 2

Klienci salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz  do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty  oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania. Zapraszamy do współpracy.

§ 3

Salon ProEndermologie Instytut Urody świadczy usługi przy ul.Katowickiej 11/U14  od poniedziałek- piątek między godz. 8:00- 20:00 po wcześniejszej rezerwacji wizyty.W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon jest nieczynny. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas:  absencji pracownika lub losowych .


§ 4

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetologicznego.

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu kosmetologicznego ProEndermologie Instytut Urody  za przeprowadzony zabieg.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

Osoby niepełnoletnie w wieku 13 -18 lat mogą korzystać z oferty salonu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

Salon kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w salonie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu kosmetycznego.

Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

§ 5

Na terenie całego salonu kosmetologicznego  obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg.


§ 6

Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

Nasze promocje i rabaty nie łączą się.

Za usługi świadczone w ProEndermologie Instytut Urody  płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą bądź przelewem. 

Zakupione usługi i towary nie podlegają zwrotowi

§ 7

Klientka lub Klient otrzymuje powiadomienie SMS o planowanym terminie wizyty. 

 Odwołanie wizyty musi nastąpić na 24h przed zaplanowanym terenem spotkania .Może się odbyć poprzez  połączenie telefoniczne- musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu lub otrzymany sms na numer 608345300.

Nieskuteczne próby nie będą uznane.

Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów.

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność wykonania zabiegu na jaki pozwoli czas.

W przypadku znacznego spóźnienia(powyżej 20min ) Klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustalenie nowego terminu.

W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu, lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

 

Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).

Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu/kuponu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu/kuponu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

w sytuacji nie odwołania zabiegu ,zabieg ten traktowany jest jako zrealizowany

§8

 1. Regulamin sprzedaży Kuponów Upominkowych (Voucher).
  · Kupony upominkowe sprzedawane są w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
  · Kupony upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg lub określoną kwotę.
  · Kupon można nabyć w salonie ProEndermologie Instytut Urody. Istnieje możliwość wysyłki vouchera.
 2. Regulamin korzystania z Kuponów Upominkowych
  · Kupon Upominkowy upoważnia do skorzystania z usług w ProEndermologie Instytut Urody zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego kuponu.
  · Kupony są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na bonie) – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Kupnów, ich w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
  · Kupony można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
  · Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod nr tel.:   
 3. 608 345 300 . Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie voucher.
  · W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, kupon upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
  · Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika salonu lub otrzymany sms na numer 608 345 300
  · Kupon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z kuponów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
  · Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
  · Płatności kuponem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
  · Kupony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
  · Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Salonu.
  · W przypadku utraty lub zniszczenia kuponu upominkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
  · Integralną częścią kuponów upominkowych jest niniejszy Regulamin. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

  § 9

  Regulamin sprzedaży karnetów zabiegowych
  · Karnety zabiegowe dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg.
  · Karnety zabiegowe można nabyć w ProEndermologie Instytut Urody 
  · Karnety zabiegowe sprzedawane w seriach 5,10,15,20 zabiegów. 

Regulamin z korzystania karnetów zabiegowych

· Karnet zabiegowy upoważnia do skorzystania z usług w ProEndermologie Instytut Urody  z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego karnetu. Ceny dostępne w cenniku na stronie wwww.proendermologie.pl bądź  w salonie ProEndermologie Instytut Urody .
· Karnety są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na karnecie) – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Ważność karnetu zakupionego w gabinecie jest liczona od momentu jego wykupienia. Po upływie terminu ważności Karnetu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
· Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS na 24h przed planowana wizytą. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms na numer 608 345 300
· W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, wizyta w ramach karnetu uznana zostaje za zrealizowaną.
· Karnet nie podlega zwrotowi.
· Wpłaty zadatkowe na poczet rezerwacji karnetu nie podlegają zwrotowi. Można Usługę wymienić na inna z zabiegów dostępnych w ProEndermologie Instytut Urody.

· Opłatę za zabiegi z karnetu należy uiścić najpóźniej przy pierwszej wizycie.

§ 10

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie  ProEndermologie Instytut Urody są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

§ 11

Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania zabiegu.

Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do salonu.

Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i salon kosmetyczny.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.